Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin określa ogólne zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.superkasetony.pl, działającego pod adresem: www.superkasetony.pl, którego właścicielem i administratorem jest: 

Atlas Studio s.c. 26-026 Morawica ul. Złota 1b. NIP 657-292-10-69

2) Podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zamawiająca zwana dalej Kupującym zobowiązana jest do poprawnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia. Kontakt pomiędzy stronami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jednakże wszelkie ustalenia oraz zmiany zamówienia, aby były wiążące muszą być potwierdzone stosownym mailem.

3) Kolory wyświetlane w kreatorze mogą różnić się z produktem końcowym – wynika to z różnych ustawień monitorów oraz urządzeń, na których sklep jest wyświetlany. W celu uniknięcia błędów kolorystycznych możliwe jest odpłatne zamówienie próbek materiałów żądanego koloru.

4) Na wszystkie transakcje sklep wystawia faktury VAT, a wszystkie ceny produktów prezentowanych w  sklepie są cenami brutto z naliczonym podatkiem zgodnie z obowiązującą stawką, która wynosi 23%.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1) Korzystanie z serwisu www.superkasetony.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin oraz wszystkie zasady zakupu w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. 

2) Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.superkasetony.pl można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

3) Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu www.superkasetony.pl oraz poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem sklep@superkasetony.pl. 

4) Zamówienia przyjmowane są w każdy dzień roboczy do godziny 16.00. Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

5) Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem produktu. Czas realizacji produktu jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez serwis www.wizjastudio.pl oraz zaksięgowania wpłaty.

III. PŁATNOŚCI

1) W celu realizacji złożonego zamówienia Klient obowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego produktu na podstawie faktury PRO-FORMA dostarczonej drogą mailową. 

2) Sklep Internetowy www.superkasetony.pl oferuje następujące formy płatności za zamówienie:
a. GOTÓWKĄ przy odbiorze towaru – ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku odbioru produktu w oddziale firmy pod adresem ul. Złota 1b, 26-026 Morawica jednak po uprzednim ustaleniu terminu odbioru drogą mailową lub telefoniczną.
b. PRZELEWEM na konto firmowe
05 7065 0002 0652 5094 4804 0001

Dane do przelewu:

Atlas Studio Spółka Cywilna

Ul. Złota 1B, 26-026 Morawica

W tytule prosimy wpisać numer zamówienia wygenerowany po przez sklep internetowy oraz przesłać potwierdzenie wpłaty drogą mailową pod adres sklep@superkasetony.pl

3) Płatność za zamówiony produkt powinna nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu zamówienia, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4) Ceny wskazane na stronie sklepu nie zawierają kosztów transportu produktów do kupującego. Koszty dostawy widoczne są w formularzu zamówienia i zostają ujęte na końcowej fakturze. 

IV. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1) Terminy realizacji zamówień wyświetlone w kreatorze podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. 

2) Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. 

3)  Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego produktu, termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

4) Terminy realizacji dla poszczególnych produktów ustalone są następująco:


a.  KASETONY WSZYTKIE RODZAJE- do 21 dni roboczych
b. LITERY I ZNAKI ZE STYRODURU – do 14 dni roboczych
c. LITERY I ZNAKI PODŚWIETLANE – do 21 dni roboczych
d. LITERY I ZNAKI Z DIBONDU i STYRODURU – do 10 dni roboczych


5) Termin realizacji produktu nie obejmuje czasu dostawy. Czas dostawy jest dodatkowo doliczany do terminu realizacji i wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przesyłki po jej wydaniu firmie kurierskiej spoczywa na firmie kurierskiej

6) Wszystkie przesyłki realizowane przez sklep www.superkasetony.pl są ubezpieczone do wartości przesyłki brutto.

7) Podczas odbioru  przesyłki Klient, w obecności kuriera dostarczającego towar, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską jak i nasz serwis.

8) Odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. 

9) Sklep internetowy www.superkasetony.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe. 

10) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. awarii sprzętu, zasilania, kataklizmu, stanu wojennego, oraz w innych nie wymienionych przypadkach. 

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1) Produkty oferowane przez sklep www.wizjastudio.pl przygotowywane są na indywidualne zamówienie. Oznacza to, że zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny). Kupującemu przysługuje natomiast prawo do reklamacji produktu przy uzasadnionych wadach powstałych w trakcie produkcji. Do produkcji oferowanych w serwisie produktów wykorzystywane są ogólnodostępne na rynku materiały: profile aluminiowe, styrodur, farba emalia wodorozcieńczalna, plexi, dibond itp.), oznacza to, że www.superkasetony.pl ponosi odpowiedzialność w zakresie średniej trwałości wykorzystywanych produktów. 

2) Sprzedający odpowiada względem Klienta za wady fizyczne towaru. W przypadku wykrycia wady fizycznej Towaru Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego na piśmie listem poleconym wysłanym na adres siedziby:

Atlas Studio Spółka Cywilna, ul. Złota 1B, 26-026 Morawica.

w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Klient zobowiązany jest równocześnie przesłać towar na adres oddziału firmy pod adres:
Atlas Studio Spółka Cywilna, ul. Złota 1B, 26-026 Morawica.
Reklamowany Towar powinien zostać zwrócony do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Kupujący po upływie 7 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru traci prawa reklamacyjne.


3) Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. 

4) Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu (Faktura Vat lub paragon).

5) W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku gdy będzie to niemożliwe sklep zapewnia zwrot równowartości ceny towaru lub inny towar w tej samej cenie.

6) Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony produkt. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres oddziału firmy wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

7) Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, wgniecenia, pęknięcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

 

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) Firma Atlas Studio Spółka Cywilna, ul. Złota 1B, 26-026 Morawica nie ponosi odpowiedzialności:
a. Różnice kolorystyczne wynikające z różnych ustawień monitorów lub innych urządzeń na których jest wyświetlany serwis www.wizjastudio.pl
b. Różnice wyglądu przedstawionego w kreatorze względem faktycznego produktu.
c. Nie możliwości wyświetlenia pełnych możliwości kreatora spowodowanych nie poprawnymi ustawieniami przeglądarki oraz brakiem możliwości sprzętowych.
d. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z nie dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.
e. Za terminowość przekazywanych środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta, a bankiem firmy Atlas Studio s.c.
f. Za nieterminowe dostarczenie przesyłki wynikające z wadliwego wykonania usługi kurierskiej.
 

VII. OCHRONA DANYCH

1) Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. wystawienia faktury VAT oraz wysyłki zamówionych produktów pod wskazany adres). Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

2) Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.superkasetony.pl
3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
4) Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku. 
5) Powielanie i wykorzystywanie umieszczonych na stronie sklepu www.wizjastudio.pl  elementów grafiki, materiałów informacyjnych, formularzy, kodów źródłowych, filmów, nazw własnych, logotypów oraz skryptów bez zgody właściciela serwisu jest zabronione. Wszystkie prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Atlas Studio Spółka Cywilna, ul. Złota 1B, 26-026 Morawica

Zapytaj fachowca o możliwość montażu kasetonów na twoim budynku – zadzwoń +48 413 618 269 lub napisz sklep@superkasetony.pl.